BUBBELPOOLER

Med sitt varma vatten och hårda slitage ställs det höga kvalitetskrav på en bubbelpool för offentligt bruk.
PoolSPA är en av Europas största producenter och har många års erfarenhet av att producera bubbelpooler för simhallar. Tack vare modern produktionsteknik och att komponenter väljs
utifrån ett 
kvalitetsperspektiv kan Swimtec erbjuda bubbelpooler med lång livslängd.