FILTER

 

 


EFFEKTIV FILTRERING- Grunden till bra badvatten


Att den mekaniska filtreringen fungerar på ett bra sätt är grundläggande för en bra badvattenkvalitet. Beroende på anläggningens förutsättningar kan vi ur Swimtecs breda produktsortiment erbjuda flera olika lösningar.

  • Sugsand-filter:

Är en utveckling av den gamla tidens öppna sandfilter. Genom att suga vattnet genom filtret blir metoden yteffektiv. Att den dessutom plattsbyggs helt efter befintligt maskinrum gör det till ett effektivt helautomatiserat heavy-duty filter.   • Övriga filter:

Swimtec har genom åren jobbat med de flesta typerna av filter som finns tillgängliga på den internationella marknaden. I de fall som är aktuella kan vi tillhandahålla det mesta i filterväg såsom exempelvis Cartridge filter, diatomit filter, trumsilar eller Ultra filtrering.