KOLFILTER

Kolfilter är många gånger den mest kostnadseffektivaste metoden att minska halterna av THM och bundet klor.

Swimtec har färdiga installationskoncept för delströmslösningar av kolfilter. Rätt val av kol i kombination med en korrekt systemlösning ger mycket effektiva lösningar för reduktion av oönskade restprodukter.

        ​© Copyright 2019                                                           Swimtec AB Tel: +46(0) 300-156 90                               info@swimtec.se             order@swimtec.se