SERVICEAVTAL


 

Regelbundet underhåll av den tekniska utrustningen i vattenreningen för en badanläggning är mycket viktigt för att få en driftsäker och hälsosam anläggning utan stillestånd. Ett stillestånd på vattenreningen medför oftast att badanläggningen måste stänga med förlorade intäkter som följd.


Swimtec erbjuder därför serviceavtal med förebyggande och felavhälpande underhåll av såväl nya som gamla anläggningar. Vår långa och breda erfarenhet av badanläggningar gör att vi kan teckna serviceavtal med alla oberoende av fabrikat. Omfattningen och intervallen mellan servicebesöken bestäms i samråd med er.