TEKNISK INVENTERING OCH SUPPORT

 


Alla anläggningar åldras, nya effektivare tekniker tillkommer bland annat för att spara energi och öka anläggningens kvalitet. Vi på Swimtec utför tekniska inventeringar av anläggningar, där anläggningen besiktigas och vi levererar ett protokoll med förslag till förbättringsåtgärder. Våra erfarna tekniker kan också hjälpa till med mer avancerad felsökning och felavhjälpning.